11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Presentations 2022

Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα υγείας


Day 1 – 15/11/2022

“ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | ΠΡΟΛΗΨΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΓΕΙΑ”

Γιάννης Τούντας, Ομ. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής ΚΜΥΥ, ΙΚΠΙ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | ΠΡΟΛΗΨΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΓΕΙΑ”

Νομίδου Κατερίνα, Μέλος ΔΣ ΕΑΕ & Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Παρουσίαση της Έρευνας «Ευρωπαϊκή Εγγραμματοσύνη Υγείας»”

Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κατεβάστε την παρουσίαση

“ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ”

Χρήστος Λιονής, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας & Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κατεβάστε την παρουσίαση


Day 2 – 16/11/2022

“ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”

Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Βιολογίας – Νανοϊατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Προκλήσεις και Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αποτελεσματικής διαχείρισης & χρηματοδότησης των φαρμάκων”

Νίκος Πολύζος, Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας Δ.Π.Θ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Παρουσίαση Έρευνας για την αξιολόγηση του ρόλου των εκπροσώπων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας στην Ελλάδα με έμφαση στη διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ)”

Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κατεβάστε την παρουσίαση

“ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ”

Φλώρα Μπακοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης
Κατεβάστε την παρουσίαση