https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/11/patients.jpg

Μπορείτε να δείτε τις εργασίες του συνεδρίου στους παρακάτω συνδέσμους:

1η Ημέρα 20.11.2023

VIDEOPHOTOS

2η Ημέρα 21.11.2023

VIDEOPHOTOS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο


Από το 2012, το Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών αποτελεί τον μεγαλύτερο ετήσιο θεσμό διαβούλευσης και διαλόγου των εκπροσώπων ασθενών με την πολιτική ηγεσία, την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα και τους επαγγελματίες υγείας. 

Όλα αυτά τα χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών αναγνωρίζοντας την ανάγκη μετάβασης σε ένα ασθενοκεντρικό, ανθρωποκεντρικό, συνεργατικό μοντέλο συστήματος υγείας, κατάφερε: 

 1. Να ενώσει και ενδυναμώσει τη φωνή των συλλόγων ασθενών. 
 2. Να επικοινωνήσει τις θέσεις των ασθενών. 
 3. Να ανοίξει το διάλογο με τους εμπλεκόμενους εταίρους. 
 4. Να θέσει τις βάσεις για τη θεσμική εκπροσώπηση των ασθενών.

Σκοπός η προαγωγή ενός αποδοτικού και δίκαιου συστήματος υγείας με  διεκδίκηση συμμετοχής των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Με τον τίτλο “Συνδιαμορφώνοντας ένα Νέο ΕΣΥ!” οι θεματικές του διήμερου συνεδρίου θα καλύψουν σημαντικά και ακανθώδη θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και βιώσιμου Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως πρόληψη και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κλιματική κρίση, συμμετοχή των ασθενών σε λήψη αποφάσεων για πολιτικές υγείας, νέος Υγειονομικός Χάρτης και ιδιωτικές δαπάνες στην Υγεία, αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία και σε κλινικές μελέτες.


Θεματολογία

12ο Πανελλήνιο σε 12 Στρογγυλά Τραπέζια !
 1. Κλιματική κρίση και Συστήματα Υγείας: Προκλήσεις, Διδάγματα, Θωράκιση
 2. Το πλέγμα της πρόληψης – Εργαλεία και πρακτικές
 3. Προσωπικός Γιατρός – Θεράπων Ιατρός – Ασθενής: Μια θεραπευτική συμμαχία
 4. Η κοινωνία των Πολιτών στην επιδημία της Παραπληροφόρησης
 5. Η συμμετοχή των ασθενών στις πολιτικές αποφάσεις
 6. Ψυχική Υγεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην μεταπανδημική εποχή 
 7. Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Η θέση του ασθενούς στη διελκυστίνδα των Δεδομένων Υγείας
 8. Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
 9. Υγειονομικός χάρτης και προσβασιμότητα
 10. Ιδιωτικές δαπάνες πολιτών στην Υγεία
 11. Κλινικές Μελέτες: Ασθενείς – Επιστήμη – Επένδυση
 12. Πρόσβαση στην καινοτομία – Παρακαταθήκη για το μέλλονΣχετικά με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας


Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι το τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 70 συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα και όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2019 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συμμετοχή τους στη χάραξη και αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν και τη συμβολή τους στην προαγωγή ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι αναγνωρισμένη δια νόμου συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές της υγείας.


Στους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι άξονες:

 • ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: Διεκδικούμε τη θεσμική αναγνώριση του ισότιμου ρόλου των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες χάραξης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών υγείας.
 • ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Υπηρετούμε το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη στην υγεία και στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.
 • ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Διαβουλευόμαστε και υποβάλλουμε δημόσια θέσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
 • ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: Δημιουργούμε το ζωτικό χώρο για το συντονισμό και την εμβάθυνση της συνεργασίας των συλλόγων ασθενών σε όλη την Ελλάδα.
 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: Προάγουμε την εγγραμματοσύνη υγείας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων πρόσβασης, κατανόησης και αξιολόγησης των ιατρικών πληροφοριών.
 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: Εργαζόμαστε για την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με την ατομική και τη δημόσια υγεία.

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή


Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν οι κκ:

 1. Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 2. Κατερίνα Κουτσογιάννη,  Α΄Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας 
 3. Εύη Ορφανού, Γ’ Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 4. Βάσω Ραφαέλα Βακουφτσή, Αναπληρώτρια Γραμματέας Ένωσης Ασθενών Ελλάδας 
 5. Θεοφανεία Τσαχαλίνα, Αναπληρώτρια Ταμίας Ένωσης Ασθενών Ελλάδας 
 6. Μέμη Τσεκούρα, Μέλος ΔΣ  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 7. Σταύρος Τερζάκης, Μέλος ΔΣ  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 8. Δημήτρης Αθανασίου, Μέλος ΔΣ  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 9. Μαρία Ευστρατίου, Μέλος ΔΣ  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας 
 10. Τούλα Βογιατζή, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Χίου
 11. Ευάγγελος Σμπράος, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό ΝΙΚΗ
 12. Ζούτσος Ζώης, Υπεύθυνος Οικονομικών Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 13. Αναστάσιος Σαμουηλίδης, Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 14. Δημήτρης Χαμπεσής, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν οι κκ:

 1. Κυριάκος Σουλιώτης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 2. Χρήστος Λιονής, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 3. Μένη Μαλλιώρη, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 4. Σταυρούλα Τσινόρεμα, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 5. Μαρία Γαζούλη, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 6. Νικόλαος Πολύζος, Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας Δ.Π.Θ.
 7. Κώστα Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Ε.Σ.Δ.Υ., του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 8. Ηλίας Κυριόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας/Ερευνητής, LSE Health, London School of Economics

Ομιλητές


 • Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Υγείας
 • João Breda, Ειδικός Σύμβουλος, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ευρώπης
 • Nico Gariboldi, Vice President Prfizer, Επικεφαλής CDI και Επικεφαλής της Pfizer στην Θεσσαλονίκη
 • Marco Greco, Πρόεδρος, European Patients’ Forum (EPF)
 • Dr. Milka Sokolović, Γενική Διευθύντια, European Public Health Alliance (EPHA)
 • Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
 • Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας
 • Ανθή Αγγελοπούλου, Δημοσιογράφος
 • Βασιλική Αγγουρίδη, Δημοσιογράφος
 • Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής  Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Δημήτρης Αθανασίου, Μέλος Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Γενικός Διευθυντής, Σ.Α.Φ.Ε.Ε., Διδάκτορας Φαρμακευτικής
 • Βάσω Ραφαέλα Βακουφτσή, Αν. Γραμματέας  Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας
 • Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη,  Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
 • Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
 • Δήμητρα Ευθυμιάδου, Δημοσιογράφος
 • Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος (ΔΝ) – Ειδικός επιστήμονας, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας
 • Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας
 • Καίτη Θεοχάρη, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα «Η Αλληλεγγύη»
 • Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός /Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Γ.Γ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 • Δάφνη Καϊτελίδου, Πρόεδρος ΟΔΙΠΥ
 • Γιώργος Καλαμίτσης, Γραμματέας Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Φωφώ Καλύβα, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
 • Γεώργιος Καπετανάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ
 • Βίκυ Καρατζαφέρη, Δημοσιογράφος
 • Τότα Καρλατήρα, Δημοσιογράφος
 • Θεανώ Καρποδίνη, Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ
 • Δημήτρης Κοντοπίδης, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος HACRO
 • Γεωργία Κουρλαμπά, Επίκουρος Καθηγήτρια Μεθοδολογίας Έρευνας και Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Κατερίνα Κουτσογιάννη, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής, PhARMA Innovation Forum Greece (PIF)
 • Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Γκίκας Μαγιορκίνης, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο ΕΚΠΑ
 • Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών, διαΝΕΟσις
 • Λίλλιαν Μαρκάκη, Ταμίας ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
 • Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
 • Βασίλης Μπιρλιράκης, Πρόεδρος ΟΣΦΕ
 • Πέννυ Μπουλούτζα, Δημοσιογράφος
 • Δημήτρης Μπούμπας, Πρόεδρος ΚεΣΥ, Καθηγητής Παθολογίας- Ρευματολογίας ΕΚΠΑ
 • Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος
 • Δημήτρης Νίκας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)
 • Ηλίας Νικολαΐδης, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις
 • Κατερίνα Νομίδου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων και Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας ΠΟΣΟΨΥ, Μέλος Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Αριάδνη Ντίνου, Ταμίας Δ.Σ., Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ
 • Βασίλειος Οικονόμου, Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Μάρκος Ολλανδέζος, Επιστημονικός Διευθυντής Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
 • Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Τομεάρχης Υγείας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.
 • Ιωάννης Πεππές, Αντιπρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο – ΠΑΣΠΑΜΑ
 • Εμμανουήλ Πικουλής, Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
 • Θεοφάνης Ροϊδης, Διοικητής ΓΝΑ Λαϊκό
 • Αναστάσιος Σαμουηλίδης, Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων, Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Γιώργος Σακκάς, Δημοσιογράφος
 • Σπύρος Σαπουνάς, Β΄Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Φ.
 • Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος
 • Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ένωση Ασθενών Ελλάδας
 • Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Διευθυντής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ιωάννης Τούντας, Ομ. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας και του ΙΚΠΙ, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις
 • Δημήτριος Τσαλικάκης, Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, Λέκτορας ,Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών H/Y
 • Θεοφανεία Τσαχαλίνα, Ταμίας Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Μέμη Τσέκουρα, Μέλος Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Ιωάννης Τσίμαρης, Υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας, ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
 • Νίκη Τσούμα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
 • Άγις Τσουρός, πρ. Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία στον Π.Ο.Υ. Ευρώπης, Adjunct Professor, Global Health, University of Boston
 • Γιάννης Υφαντόπουλος, Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA, ΕΚΠΑ, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ
 • Αντώνης Φουρλής, Δημοσιογράφος
 • Αναστασία Χατζηδημητρίου,  Διευθύντρια Ερευνών του ΙΝΕΒ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ECRIN
 • Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας – Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
 • Μαίρη Χήναρη, Ταμίας Δ.Σ., Ένωση Ασθενών Ελλάδας
 • Γεώργιος Π. Χρούσος, MD, MACP, MACE, FRCP Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοργάνωση


https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2022/10/λογότυπο-Ένωση2.png

Χρυσοί Χορηγοί

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2018/10/astra_zeneca.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/10/GSK_Logo_Full_Colour_RGB-e1697807990440.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2020/11/janssen.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2020/11/MSD_greece.jpg

Ασημένοι Χορηγοί

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/11/NEW-LOGO_-INTEGRIS_FINAL.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2022/11/SANOFI_LOGO.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/vianex.jpg

Βασικοί Υποστηρικτές


https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/abbvie.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/11/Affidea.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/amgen.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2022/11/ASTELLAS-LOGO-e1667999369743.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/bayer.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/BMS.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/elpen.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2019/11/genesis.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2020/11/gilead.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/11/gnomon.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/lilly-e1636106147421.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2022/11/art-logo-rgb-bl-e1667401329918.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/novo.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/pfizer.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/roche.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/takeda-e1667401087748.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2022/11/UCB_Logo-e1667831110106.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/11/ppc-renewables-new-logo-hq-gr.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/11/logo-omilou-PROSYFAPE.jpg

Media Partner

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/10/perception-e1635251765828.png

Χορηγοί Επικοινωνίας

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/10/f_daily_logo.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/Healthmag.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/10/health_daily.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/HelathView.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/10/Medical-Review.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2019/11/iatronet.png

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2023/10/n4h_logo_dark.jpg

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/onmed.png

Οπτικοακουστική Κάλυψη

https://www.patientsinpower.gr/wp-content/uploads/2021/11/coneq.png

Επικοινωνία


Ζώης Ζούτσος


T: 210 32 23 300
M: 6972414959
E: [email protected]